Õppeveerandid:

I veerand 2.sept – 10.nov (45 päeva)
II veerand 11.nov.- 26.jaan. (45 päeva)
III veerand 27.jaan. – 29.märts (40 päeva)
IV veerand 30.märts – 9.juuni (45 päeva)

Koolivaheajad 2019/2020. õppeaastal:

1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 05. jaanuar 2020. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2020. a kuni 01. märts 2020. a;
4) IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26.aprill 2020. a;
5) V vaheaeg 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

Tundide ajad 2019/2020. õppeaastal:

1) 8.30-9.15
2) 9.35-10.20
3) 10.30-11.15
4) 11.25-12.10
5) 12.40-13.25
6) 13.35-14.20
7) 14.30-15.15

Tunniplaan 2019/2020 õ.-a. I poolaasta

 

2.klass 3.klass 4.klass lasteaed
Esmaspäev
1 8.30-9.15 eesti keel eesti keel eesti keel
2 9.35-10.20 ujumine ujumine loodusõpetus muusika
3 10.30-11.15 ujumine ujumine inglise keel
4 11.25-12-10 tööõpetus tööõpetus tööõpetus
5 12.40-13.25 eesti keel matem matem
6 13.35-14.20 PPR tööõpetus tööõpetus
7 14.30-15.15 PPR PPR PPR
Teisipäev
1 8.30-9.15 matem inglise keel inglise keel
2 9.35-10.20 eesti keel eesti keel eesti keel
3 10.30-11.15 eesti keel matem matem
4 11.25-12-10 loodusõpetus loodusõpetus loodusõpetus
5 12.40-13.25 kunst kunst kunst
6 13.35-14.20 PPR PPR PPR
7 14.30-15.15 PPR PPR PPR
Kolmapäev
1 8.30-9.15 arvuti matem matem
2 9.35-10.20 matem arvuti arvuti muusika
3 10.30-11.15 matem inglise keel inglise keel
4 11.25-12-10 eesti keel eesti keel eesti keel
5 12.40-13.25 tööõpetus eesti keel eesti keel
6 13.35-14.20 PPR inimeseõp PPR
7 14.30-15.15 PPR PPR PPR
Neljapäev
1 8.30-9.15 eesti keel eesti keel eesti keel
2 9.35-10.20 inimeseõpetus matem matem
3 10.30-11.15 muusika muusika muusika tants
4 11.25-12-10 tants tants tants
5 12.40-13.25 PPR inglise keel PPR
6 13.35-14.20 PPR PPR PPR
7 14.30-15.15 PPR PPR PPR
Reede
1 8.30-9.15 matem inglise keel inglise keel
2 9.35-10.20 eesti keel matem matem liikum
3 10.30-11.15 muusika muusika muusika liikum
4 11.25-12-10 kehaline kehaline kehaline
5 12.40-13.25 kunst kunst kunst
13.35-14.20
14.30-15.15