Vahenurme Lasteaed-Algkool

Aadress: Vahenurme küla, 87101, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa
Registrikood: 75001833

E-post: info@vahenurmekool.ee
Üldtelefon: +372 4494730
Köök: +372 5177145

Direkor: Külli Lumi
E-post: kylli.lumi@pparnumaa.ee
Telefon: +372 53004885

Haridusjärelvalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18,
Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.