Õppenõukogude toimumise ajad 2019/2020

  • 18.10.2019
  • 13.11.2019
  • 28.01.2020
  • 31.03.2020
  • 05.06.2020
  • 30.08.2020

Dokumendid

Ainekavad

Ainekavad on Pärnu-Jaagupi piirkonna koolides ühtsed.