Vahenurme LAK tegevuse lõpetamine

Alates 01.07.2021 lõpetab Vahenurme LAK asutusena oma tegevuse. Õpilased jätkavad oma kooliteed Pärnu-Jaagupi Põhikoolis ja lasteaia lastele tagatakse võimalus jätkata lasteaiateenuse kasutamist Pärnu-Jaagupi lasteaed Pesamuna Vahenurme külas ja Libatse külas asuvates rühmades. 1. juulist 2021.a. on lasteaialapsed Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna …

Koolitus lapsevanematele

Neljapäeval, 30.jaanuaril, 16.30 olen tellinud Libatse Lasteaed-algkooli lastevanemate koosoleku algusesse Eesti Lastevanemate Liidust Kristiine Vahtramäe 1,5 tunnise koolituse teemal “Vabakasvatus või kasvatamatus”? Kõik Vahenurme kooli ja lasteaia lapsevanemad on ka koolitusel oodatud.

Tööpakkumine lasteaiaõpetajale ja pikapäevarühma õpetajale

Vahenurme Lasteaed-algkool võtab konkursi korras tööle lasteaiaõpetaja (0,26 ametikohaga) ja pikapäevarühma õpetaja (0,55 ametikohaga). Eeldame tahet ja armastust töötada lastega, usaldusväärsust ja algatusvõimet, loovust ning avatust uuendustele head suhtlemis- ja koostööoskust, erialast kvalifikatsiooni. Lasteaed pakub meeldivat töökeskkonda, arenguvõimalusi, võimalust oma …