Vahenurme Lasteaed-Algkool (VLA) on asutatud 1993. aastal. VLA asub risttee ääres kus teed viivad Pärnu-Jaagupisse, Koongasse ning Lavassaarde. Vahenurme Lasteaed-Algkooli krundi pindalaks on 1,6 ha. Lasteaiakohtade arvuks planeeriti 50 ja kooliõpilaste arvuks 80.

Ehitustööde alguseks sai 1990. aasta ja koolipoolne osa valmis 1993. a septembriks ja lasteaiapoolne osa 01.jaanuariks 1994. a. Hoone valmis esialgsest projektist veidi teistsugusena. Kooli õnnistas sisse kirikuõpetaja Ernst Rosenstein. Haridusasutus alustas tööd 13 õpilase ja 58 lasteaialapsega.

2013. aasta suvel vabastati kooliosa ruumid ja renditi välja. Klassiruumid kahele klassile remonditi lasteaiaga ühes tiivas.

2014.aasta 1.septembrist töötab kool 4-klassilisena ja lasteaias avati teine liitrühm.

Laste arv on olnud muutuva suurusega.  2014/2015 õppeaastal õpib kooli kolmes klassis 10 õpilast ja lasteaialapsi on 21.
VLA-s on õppekasvatusprotsess kolme astmeline:
1. alusharidus
2. põhiharidus 1. – 3. klassi ulatuses
3. põhiharidus 4. klassi ulatuses

Vahenurme Lasteaed-Algkool on Halinga valla munitsipaalomandil põhinev valla hallatava asutus. Koolis õpitakse A-keelena inglise keelt. Seitse aastat õpetati inglise keelt lasteaias juba kolmandast eluaastast alates. VLA-s ei maksnud alates asutuse avamisest 4,5 aastat ükski lapsevanem koolis ega lasteaias toitlustamise ja õppematerjalide eest. Praegu on rõhuasetus õppimises inglise keelel ja arvutiõpetusel. Huvialaringe on nende aegade jooksul palju tegutsenud nagu näiteks: näite-, inglise keele-, käsitöö-, arvuti-, matemaatika-, kunsti-, aeroobika-, male-, kabe-, laulu-, rahvatantsu-, rahvapilliring ja mudilaskoor, naisansambel.

Kolmandat aastat töötab koolis liikumis- ja tantsuring ja 2014.aasta suvel osales 2 õpilast ka tantsupeol.

Mitmeid aastaid on korraldatud laste spordi-ja puhkelaagreid.

VLA on teinud ja teeb koostööd kõikide asutustega, kes peavad kokkulepetest kinni. Nii on tegutsenud meie majas AS Vahenurme AGRO, Vahenurme apteek ja praegu Vahenurme raamatukogu. 2005. a saime endale meeldiva naabri ja koostööpartneri Vahenurme külaseltsimaja “Vaheka” näol.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA