Vahenurme LAK tegevuse lõpetamine

Alates 01.07.2021 lõpetab Vahenurme LAK asutusena oma tegevuse. Õpilased jätkavad oma kooliteed Pärnu-Jaagupi Põhikoolis ja lasteaia lastele tagatakse võimalus jätkata lasteaiateenuse kasutamist Pärnu-Jaagupi lasteaed Pesamuna Vahenurme külas ja Libatse külas asuvates rühmades.

1. juulist 2021.a. on lasteaialapsed Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna nimekirjas ning ELIIS keskkonnas on vaja teha ka uus lapsevanema taotlus ligipääsu saamiseks. Rühm jätkab tööd sama personaliga Vahenurme ja Libatse majades.
Vahenurme maja on juulis remondiks suletud. Libatse majas on juulis avatud Pesamuna valverühmad.
Küsimuste korral võtta ühendust lasteaia direktoriga – Sirje Mölder 53011179, pesamuna@pparnumaa.ee