Tööpakkumine lasteaiaõpetajale ja pikapäevarühma õpetajale

Vahenurme Lasteaed-algkool võtab konkursi korras tööle lasteaiaõpetaja (0,26 ametikohaga) ja pikapäevarühma õpetaja (0,55 ametikohaga). Eeldame tahet ja armastust töötada lastega, usaldusväärsust ja algatusvõimet, loovust ning avatust uuendustele head suhtlemis- ja koostööoskust, erialast kvalifikatsiooni. Lasteaed pakub meeldivat töökeskkonda, arenguvõimalusi, võimalust oma …